تلفن تماس 071-32307130

ایمیل zhaniyasoft@gmail.com

ساعت کاری 8 تا 5

این محصول دارای پشتیبانی شبانه روزی و دارای خدمات پس از فروش رایگان در سال اول می باشد. از جمله نصب رایگان به همراه سه ساعت آموزش رایگان از خدمات بی نظیر این محصول می باشد.