تلفن تماس 071-32307130

ایمیل zhaniyasoft@gmail.com

ساعت کاری 8 تا 5

اپلیکیشن سفارشگیر گارسون

نرم افزار حسابداری یکپارچه ژانیا نسخه رابو ویژه رستوران و کافه رستوران > اپلیکیشن سفارشگیر گارسون

سفارش گیری از مشتریان

برنامه اندرویدی سفارش گیر گارسون ژانیا مخصوص رستوران و کافه رستوران رابط مجموعه شما با مشتریان  حضوری است و سبب افزایش تعداد مشتریان و حجم تراکنش مالی شما از طریق سفارش گیری  میشود.

متصل به نرم افزار حسابداری

اپلیکیشن سفارشگیر مشتری ژانیا مخصوص رستوران و کافه رستوران  قابلیت اتصال به نرم افزار حسابداری، کنترل موجودی و مدیریت مرکزی کالاهای، مشتریان را به همراه دارد.