تلفن تماس 071-32307130

ایمیل zhaniyasoft@gmail.com

ساعت کاری 8 تا 5

نرم افزار دستیار گارسون ژانیا

  استفاده از تبلت سفارشگیر مشتری بسیار گسترده است و صنعت رستوران سازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. گارسون ها  در حال استفاده از سیستم های  تبلت سفارشگیر رستوران در انواع برنامه ها ، از گرفتن سفارش تا پذیرش پرداخت هستند. یکی از اهداف اصلی شرکت ژانیا به منظور تولید سفارش گیر گارسون این بوده […]

بیشتر بخوانید